Polgári jog

  • Ingatlan adásvételi szerződések készítése, véleményezése.
  • Jogi képviselet peres és nem peres, valamint választott bírósági eljárásokban.
  • Végrendeletek, öröklési szerződések készítése. Hagyatéki eljárásban jogi képviselet.
  • Alapítványok, egyesületek, szövetkezetek alapítása, módosítása.
  • Tulajdonjog átruházással kapcsolatos okiratok, adásvételi szerződések készítése, társasház alapítása, SZMSZ készítése és az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumok készítése.
Polgári jog